1. SAMO OVLAŠTENO OSOBLJE SMIJE UĆI U ADVANCED MENU I MIJENJATI POSTAVKE Slika 1 - Stisni gumb Menu Slika 2 - Stisni gumb Advanced da uđeš u ekran Advanced Menu
  • SAMO OVLAŠTENO OSOBLJE SMIJE UĆI U ADVANCED MENU I MIJENJATI POSTAVKE

  • Slika 1 - Stisni gumb Menu

  • Slika 2 - Stisni gumb Advanced da uđeš u ekran Advanced Menu

  • Slika 3 - Pojavi se ekran Enter Admin Password (Unesi Admin šifru)

  • Pomoću brojeva unesi 4-znamenkastu šifru 5637. Uneseni broj se prikazuje u plavoj traci

  • Stisni DEL gumb da izbrišeš neispravno unesnu znamenku

  • Pritisni OK da potvrdiš unos

 2. Slika 1 - Stisni HVAC gumb da uđeš u HVAC menu Slika 2 - Ušao si u HVAC menu
  • Slika 1 - Stisni HVAC gumb da uđeš u HVAC menu

  • Slika 2 - Ušao si u HVAC menu

  • Slika 2 - Stisni Home gumb za povratak na Home Screen

  • Slika 2 - Stisni Nazad gumb za povratak u Advanced Menu

  • Slika 2 - Stisći Next i Prev gumbe za navigiranje kroz postavke

 3. Pozicioniraj se u HVAC Menu [1 / 4]
  • Pozicioniraj se u HVAC Menu [1 / 4]

  • Fan Coil Type definira tip ventilatora (ovisi o instaliranom sustavu)

  • 2-pipe cooling: ventilator samo hladi prostor

  • 2-pipe heating: ventilator samo grije prostor

  • 2-pipe heat or cool: ventilator grije ili hladi prostor ovisno o odabranim postavkama

  • 4-pipe: ventilator grije ili hladi prostor ovisno o tome je li setpoint veći ili manji od odabrane temperature

 4. Pozicioniraj se u HVAC Menu [1 / 4]
  • Pozicioniraj se u HVAC Menu [1 / 4]

  • Valve actuator: određuje vrstu signala kojom se upravlja aktuatorom. (ovisi o instaliranom sustavu). Može biti:

  • On/Off : jednostavan binarni signal

  • PWM: Pulse Width Modulation signal - signal mofuliran duljinom trajanja

  • 0-10V: Napon između 0 and 10V proporcionalan željenom postotku otvorenosti

  • Fan motor type: može biti 3-speed ili EC motor

 5. Pozicioniraj se u HVAC Menu [1 / 4]
  • Pozicioniraj se u HVAC Menu [1 / 4]

  • ECM voltage: Analog output signal (AO1) ako je Fan Motor type EC motor, i ima 3 parametra:

  • ECM OFF Voltage: napon na kojem će se EC motor ugasiti.

  • ECM Min Speed Voltage: minimalni signal i brzina EC motora ventirlatora

  • ECM Max Speed Voltage: maksimalan signal i brzina EC motora ventirlatora

  • Koristi gumbe + i - za povećavanje/spuštanje vrijednosti

  • Stiskom na gumb vrijednosti otvori se tipkovnica pomoću koje se može upisati direktna vrijednost. Raspon od 0 do 10V

  • Stisni Save za potvrditi i spremiti promjene

 6. Pozicioniraj se u HVAC Menu [2 / 4]
  • Pozicioniraj se u HVAC Menu [2 / 4]

  • VAV controlled by: određuje koji senzori će postavljati vrijednost VAV outputa

  • Disabled

  • Heating (Grijanje)

  • Cooling (Hlađenje)

  • CO2

  • Heat & CO2 (Grijanje i CO2)

  • Cool & CO2 (Hlađenje i CO2)

 7. Pozicioniraj se u HVAC Menu [2 / 4]
  • Pozicioniraj se u HVAC Menu [2 / 4]

  • Changeover signal: ako je odabran 2-pipe heat or cool način rada, odaberi na koji način sistem određuje radi li grijanje ili hlađenje. Može biti: Internal or CBMS

 8. Pozicioniraj se u HVAC Menu [3 / 4]
  • Pozicioniraj se u HVAC Menu [3 / 4]

  • Podesi postavke PI regulatora za FAN Temp, VAV Temp and VAV Air Quality

  • Podesi P-band and I-time za svaki PI regulator

  • P-band određuje brzinu promjene. Veći broj = brža promjena ali nestabilnija

  • I-time određuje sporost i preciznost promjene. Veći broj, sporija ali preciznija promejena bez prebacivanja željene vrijednosti

  • Koristi gumbe + i - za povećavanje/spuštanje vrijednosti

  • Stiskom na gumb vrijednosti otvori se tipkovnica pomoću koje se može upisati direktna vrijednost

  • Stisni Save za potvrditi i spremiti promjene

 9. Pozicioniraj se u HVAC Menu [4 / 4]
  • Pozicioniraj se u HVAC Menu [4 / 4]

  • Podesi P-band and I-time za svaki PI regulator

  • P-band određuje brzinu promjene. Veći broj = brža promjena ali nestabilnija

  • I-time određuje sporost i preciznost promjene. Veći broj, sporija ali preciznija promejena bez prebacivanja željene vrijednosti

  • Koristi gumbe + i - za povećavanje/spuštanje vrijednosti

  • Stiskom na gumb vrijednosti otvori se tipkovnica pomoću koje se može upisati direktna vrijednost

  • Stisni Wall type gumb i odaberi tip zida na koji je montiran uređaj

  • Stisni Save za potvrditi i spremiti promjene

Finish Line

Marko Lasic

Member since: 12/12/2016

3,290 Reputation

226 Guides authored

Team

Pobjednici Member of Pobjednici

1 Member

226 Guides authored

0 Comments

Add Comment

View Statistics:

Past 24 Hours: 0

Past 7 Days: 0

Past 30 Days: 0

All Time: 46